Chartervloot vrijgesteld van liggelden

Zowel de Stichting Batavia Haven als de Gemeente Lelystad hebben besloten in de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021 de vaste vloot van charterschepen in de Batavia Haven te ondersteunen. Dat betekent dat schepen die hiervoor in aanmerking kwamen ook de over deze periode al betaalde liggelden hebben terugontvangen. De gemeente Lelystad is blij op deze wijze bij te kunnen dragen aan de instandhouding van deze schepen/bedrijven. Ook de stichting Batavia Haven is blij dat zij vanuit haar reserves kon putten voor de bijdrage van de haven. Inmiddels wordt onderzocht of en in hoeverre de Gemeente Lelystad ook in 2021 een bijdrage kan leveren. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop het door het Kabinet ingestelde hulpfonds wordt ingezet.