Corona Protocol in de Batavia Haven

DD: 18 maart 2021

PASSANTENHAVEN

 1. De pleziervaart is uitsluitend toegestaan in het voor pleziervaart gereserveerde deel van de Batavia Haven (m.u.v. het dieseltankstation in de charterhaven waar tijdelijk voor het innemen van brandstof aan het ponton kan worden afgemeerd).
 2. Dubbel liggen is niet toegestaan. Boten dienen afgemeerd te worden met de boeg in dezelfde richting als eerder afgemeerde boten (dus geen kuipen tegenover elkaar)
 3. Contacten door passanten met de Havendienst uitsluitend via Marifoon, Telefoon of Email. Persoonlijk contact met havenmeesters uitsluitend in noodsituaties. Bij contact met de havendienst is het dragen van een mondkapje verplicht
 4. Het kantoor op de eerste verdieping is uitsluitend  voor eigen medewerkers toegankelijk.
 5. Bij het betreden van het havengebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.
 6. Het sanitair is geopend. Maximaal twee personen (meer indien uit hetzelfde huishouden) tegelijk in de sanitair ruimtes
 7. Betaling van het havengeld uitsluitend met PIN bij de betaalautomaat in de hal van het havenkantoor.
 8. Voor het afrekenen bij betaalautomaat dienen gasten hun handen te ontsmetten met gebruik van de daarvoor opgestelde dispenser met desinfecterende gel. 
 9. Maximaal 2 personen tegelijk kunnen zich in de hal van het havenkantoor begeven. Bij drukte voor het havenkantoor dient men zich buiten op te stellen met 1,5 meter tussenruimte.
 10. De deur van de hal van het havenkantoor opent en sluit automatisch tussen 06.30 en 23.00 uur. Vanaf 23.00 uur is het havengebouw gesloten.

CHARTER HAVEN

 1. In de charterhaven is dubbel afmeren, dus langszij een ander schip, toegestaan.
 2. Uitsluitend ligplaats innemen na overleg (marifoon of telefoon) met de havendienst
 3. Havendienst heeft twee plaatsen aangewezen waar passagiers kunnen embarkeren en debarkeren. Dit zijn: in de charterhaven op de locatie bekend als ‘Ligplaats Stedemaeght’ en aan de buitenzijde van de haven ter hoogte van het Naupar kantoor. deze locaties zijn gemarkeerd met borden GERESERVEERD.
 4. Na het innemen van de passagiers op de aangewezen plek dient het schip direct deze plaats te verlaten.
 1. Afgemeerd liggend aan de smalle dam in de charterhaven mogen geen passagiers en/of gasten aan en van boord worden genomen. Evenmin mogen hier afgemeerde schepen langs deze weg worden bevoorraad
 2. Schippers zien er op toe en zijn er verantwoordelijk voor dat bij het aan/van boord komen/gaan van passagiers en gasten een routing wordt gehanteerd die voldoet aan de Richtlijnen van het RIVM.

OVERIGE ZAKEN

 1. Het havenkantoor (begane grond) is geopend. De deur opent automatisch. Het havenkantoor op de 1e etage is gesloten voor bezoekers.
 2. Het is verplicht de oranje sticker die je na betaling uit de automaat ontvangt goed zichtbaar aan te brengen.
 3. Stroom, water en WIFI aan de steigers staan open. GEEN boten spoelen met drinkwater; dat blijft niet toegestaan.
 4. Havendienst assisteert NIET bij het afmeren, tenzij de veiligheid in het geding is.

Bezoekers dienen zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

 1. Contacten met havendienst uitsluitend per marifoon (kanaal 14), email of telefoon. Marifoon aan boord? Meldt u dan bij de Havendienst via kanaal 14.

Voor vragen belt u tijdens kantooruren: 0320-841077 of mail aan: office@bataviahaven.nu