Viering 100 Jaar Zuiderzeewet komt op stoom; en in de Bataviahaven nemen wij dat letterlijk

Reserveer tijdig je (gratis) ligplaats

Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat één van de meest ingrijpende wetten van Nederland is vastgesteld: de Zuiderzeewet. Deze wet legde de basis voor de ontwikkeling van Nederland als waterland; inmiddels een sterk internationaal merk. Nederland staat bekend om haar grootschalige waterwerken. Kennis en kunde op het gebied van water zit in onze genen. De inpoldering van de Wieringermeer, de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de Noordoostpolder en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder zijn voorbeelden van de invloed van de Zuiderzeewet op de vorming van ons land. De 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet is daarom het vieren waard. Provincie Flevoland heeft het initiatief genomen om samen met partners dit jubileumjaar te vieren. Het hoofdprogramma is opgebouwd rondom 4 data die als anker voor de viering fungeren.

1. Opening Afsluitdijk Wadden Center

Eerste hoogtepunt was de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op 22 maart 2018. Waterveiligheid door de Afsluitdijk is een belangrijk thema. De Afsluitdijk heeft als (inter)nationaal icoon een belangrijke economische betekenis. Het Wadden Center

De start van het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet werd ingeleid door gedeputeerde van Flevoland, Michiel Rijsberman. Hij nam de vlag mee die destijds in 1932 speciaal is gemaakt voor de viering van het gereedkomen van de Afsluitdijk. Het Afsluitdijk Wadden Center organiseerde 24 en 25 maart 2018 een groot aantal publieksactiviteiten.

2. Viering vaststelling 100 jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni 2018 vindt in Lelystad een (water)congres plaats met de centrale vraag: "Hoe ziet Nederland eruit in 2018?". Naast het congres wordt een driedaags publieksevenement (14, 15 en 16 juni 2018) georganiseerd in en rond de Bataviahaven op het thema Waterwerken en werkschepen, en staan de Marker Wadden, de 50ste verjaardag van de Oostvaardersplassen en de Houtribdijk centraal.

3. Rijksmonument Waterloopbos

Ook na de zomer vinden er nog activiteiten plaats. Natuurmonumenten organiseert van 27 tot 30 september 2018 een publiekevenement in het rijksmonument Waterloopbos. Op 27 september 2018 wordt de tot monumentaal kunstwerk omgevormde Deltagoot geopend.

4. Nieuw landschapskunstwerk

Het laatste hoogtepunt vindt plaats in november 2018 in de gemeente Dronten met de opening van het Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet in de vorm van een landschapskunstwerk.

Nog meer activiteiten

Naast deze 4 hoogtepunten vinden er gedurende heel 2018 in alle streken van het Zuiderzeegebied activiteiten plaats. Ook is er een educatie- en museumprogramma waar 14 musea in het Zuiderzeegebied aan meedoen. Kijk voor meer informatie op 100jaarzuiderzeewet.com.

De afsluitdijk in aanbouw